17 april algemene ledenvergadering @turnhal Europapark

Het bestuur van de Christelijke Sportvereniging Kracht en Vriendschap Groningen nodigt hierbij alle ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van aspirant-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april 2019.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt dit jaar gehouden in:

Sporthal Europapark (achter de kantine op de eerste verdieping met uitzicht op de turnhal)
Helperpark 306
9723 ZA
te Groningen.

 

KV – Jaarverslag 2018 PK
KV – Uitnodiging en agenda ALV 17-04-2019

notulen ALV 2018 04 18 PK

 

Reageer