Protocol automatische incasso contributie

  • De contributie en/of andere inningen worden aan het begin van de eerste maand van het kwartaal automatisch geïncasseerd. U ontvangt een aantal dagen voor incasso per email een factuur met de specificatie van het te incasseren bedrag. De vier incasseringsmomenten voor 2019 zijn: 31 januari (zie opmerking hierboven waarom deze afwijkt), 2 april, 2 juli en 1 oktober.
  • Mocht het bedrag niet geïncasseerd kunnen worden (stornering), dan volgt een herinneringsfactuur met een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Als de herinneringsfactuur niet tijdig wordt betaald, volgt een tweede herinneringsfactuur met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Word deze tweede herinneringsfactuur niet betaald, volgt er nog één herinnering per email vanuit incasso@kvgroningen.nl
  • Daarna zal de factuur bij een incassobureau neergelegd worden ter vordering. Eventuele incassokosten komen op rekening van de betaler.

 

Protocol handmatige betaling contributie

  • De leden die ervoor gekozen hebben zelf de contributie over te maken, ontvangen aan het begin van de eerste maand van het kwartaal per email een factuur met de specificatie van het te betalen bedrag. Deze moet binnen 14 dagen voldaan worden.
  • Als de factuur niet tijdig wordt betaald, dan volgt een herinneringsfactuur met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Als de herinneringsfactuur niet tijdig wordt betaald, volgt een tweede herinneringsfactuur met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Word deze tweede herinneringsfactuur niet betaald, volgt er nog één herinnering per email vanuit incasso@kvgroningen.nl
  • Daarna zal de factuur bij een incassobureau neergelegd worden ter vordering. Eventuele incassokosten komen op rekening van de betaler.

 

Protocol contributie Jeugdsportfonds

Voor leden die via het Jeugdsportfonds (JSF) lid zijn, geldt een ander protocol. Deze leden zijn of worden hier separaat over geïnformeerd.