Helaas hebben we geen geschikte leiding kunnen vinden voor het volgende seizoen voor de acro.
Mede daarom hebben we besloten de samenwerking aan te gaan met Olympia. De acroleden stappen over naar deze club en zullen ieder persoonlijk bericht worden over dit proces. Met de te komen turnhal zal de samenwerking tussen de verschillende turnclubs (GVAV, Olympia en Kracht & Vriendschap) in de toekomst alleen maar verder intensiveren.

De stap van Ritmisch Gymnastiek vanuit Olympia 2 jaar geleden en nu de acro juist naar GV Olympia zijn daar goede voorbeelden van.
In deze samenwerking is het straks ook mogelijk om de acro in de turnhal te laten trainen!

Ben je geinteresseerd in acro? Neem dan contact op met het bestuur van GV Olympia.