Wil je je aanmelden? Dat kan op deze pagina. Je lidmaatschap begint op datum van de inschrijving. Informatie over contributie is te vinden op de pagina contributie. Hoe je je kan afmelden staat op deze pagina

Wil je eerst een keer komen proeven meld je dan eerst aan via de proefpagina

Niet voldoende inkomsten om de contributie te kunnen betalen? Je kan dit aangeven bij de wijze van betalen en dan helpen wij je graag verder met een aanvraag via Stichting Leergeld en/of Jeugdsportfonds. Enkele dagen na je aanmelding nemen wij contact met je op.

Opgave lidmaatschap
Door het invullen van uw e-mailadres geeft u toestemming aan KV Groningen om uw e-mailadres te gebruiken voor correspondentie met u
(zoals bijvoorbeeld het ontvangen van nieuwsbrieven en het oproepen voor een algemene ledenvergadering. Wenst u de nieuwsbrieven niet meer te ontvangen dan kunt zich ten alle tijden daarvoor uitschrijven via de knop unsubscribe onderaan de nieuwsbrief).
In geval een 2de persoon op de hoogte wil worden gehouden via de mail.
geef hier de datum op: DD-MM-JJJJ
Vul hier de gewenste trainingsdag in bijvoorbeeld: maandag
Indien betaling anders geschied, vul dan hier NVT in.

Het lidmaatschap beëindigen kan alleen op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Daarbij dient een maand opzegtermijn in acht genomen worden. De opzegging dient vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december schriftelijk binnen te zijn middels dit formulier

Ben je te laat met het opzeggen van het lidmaatschap, dan brengen wij nog voor maximaal 1 kwartaal de contributie in rekening. Maak je gebruik van Stichting Leergeld en/of Jeugdsportfonds dan dien je zelf een nieuwe aanvraag te doen voor een volgend seizoen, het lidmaatschap loopt gewoon door tenzij deze volgens bovengenoemde regels is opgezegd.

Ik verklaar mij te houden aan de afmeldregel: een bericht voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december  middels de afmeldpagina en aan de contributieverplichting:  betaling via automatische incasso

Ik machtig hierbij CSV Kracht & Vriendschap Groningen elk kwartaal
de contributie te innen d.m.v. automatische incasso
{incassantIDNL65 INGB 0000 994 652}
Voor akkoord: ondergetekende datum

"Ik (of mijn wettelijke voogden in het geval dat ik minderjarig ben) ga akkoord
dat er bij activiteiten van KV Groningen foto’s van mij gemaakt worden en dat deze foto’s
gepubliceerd worden op kvgroningen.nl en/of het Facebook- , Twitter- en instagramaccount van KV Groningen.
Ik ben er van op de hoogte dat ik ook na akkoord het wettelijke recht heb schriftelijk bezwaar te maken
tegen gepubliceerde foto's en KV Groningen na bezwaar deze foto's zal verwijderen"
Bezig met versturen