Mededeling

MEDEDELING!

Namens het bestuur kan ik jullie met vreugde meedelen dat Daphne Veldman met ingang van 1 junivoor twee dagen per week als verenigingsmanager aan de slag gaat bij Kracht en Vriendschap Groningen. Jullie kennen Daphne als bestuurslid en (oud) turnster. Door de groei van de vereniging zijn we al een tijdje bezig de vereniging verder te professionaliseren. In het kader daarvan is reeds afgelopen zomer Irene Thoman aangesteld als verenigingsmanager voor alle communicatie rondom de recreatielessen. Daphne zal aanspreekpunt worden voor de selectie. Alle communicatie inzake selectielessen, assistentie, beleid e.d. zal straks via haar verlopen. Ook in de verdere samenwerking met Heerenveen zal ze een rol kunnen gaan vervullen. 

Wij wensen Daphne heel veel succes en hebben er alle vertrouwen in dat ze deze functie met veel inzet en enthousiasme gaat uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Peter Koopmans

Voorzitter Kracht & Vriendschap

Reageer