En het is zover! Sinds maandag 7 januari 2019 kan er getraind worden in de turnhal. Wil je zien wat er allemaal gebeurd in de hal neem dan ook eens een kijkje op Facebook. Turnhal Europapark.

Zoals het nu lijkt kunnen we per 1 januari 2019 in onze eigen Turnhal in Groningen!
Op sport050 staat de nieuwe sporthal al vermeld, maar er is helaas op de bouwlocatie nog niet heel veel te zien.

De heipalen worden nu geslagen dus er is al wel begonnen met de bouw!
De exploitatie van de turnhal is in handen van de Groninger Turnverenigingen: GV Olympia, GVAV Rapiditas en Kracht & Vriendschap Groningen.
Ook STUGG en het Noorderpoort – waar de turnhal een onderdeel van wordt – worden nauw betrokken bij de bezetting van de turnhal.

Dit seizoen zal vooral in het teken staan van de laatste details van inrichting, de planning van de lesroosters, eventuele aanpassing van contributie zodat dit voor alle selectieleden gelijk wordt getrokken, maar ook sponsoring, marketing etc. Als er nieuws te vermelden is zal dat op deze pagina worden weergegeven.

Wij zijn druk aan het aftellen. Jij ook?